Tietosuojaseloste

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Käytämme asiakkaidemme tietoja vain laskutuksessa ja yhteydenotossa, emme luovuta tai myy tietoja eteenpäin. Kaikki asiakastiedot ovat luottamuksellisia ja suhtaudumme tietoturvaan hyvin vakavasti. Jos haluat, että poistamme asiakastietosi suojatusta järjestelmästämme niin lähetä sähköpostia osoitteeseen: asiakaspalvelut@kryotherm.fi

Tietosuojaperiaatteemme
Kryotherm Oy ei anna verkkosivuilla kerättyjä yhteystietoja kolmansille osapuolille.
Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Kryotherm Oy
Santaniitynkatu 4 B
04250 Kerava
Y-tunnus: 0942748-1

Rekisteristä vastaava henkilö
Tommy Viherkoski
puh. 0400 602 626
tommy.viherkoski@kryotherm.fi

Rekisterin nimi
Kryotherm Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Kryotherm Oy asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Kryotherm Oy:n toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, sähköpostilla tai paperipostilla.
Asiakkailla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.
Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:
• Asiakkaan etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
Rekisterin yhteystiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas ilmoittaa tietonsa Kryotherm Oy:lle.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Kryotherm Oy:n ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.