Roottorit

Seibu Giken DST sorptioroottorit

Kaikki DST ilmankuivaimet ovat varustettuja japanilaisen yrityksen Seibu Giken Co D-MAX roottoreilla. Seibu Giken:in roottoreissa on absorboiva materiaali silica geliä ,kemiallisesti sitoutuneena roottorirakenteeseen. Tämä tarkoittaa ettei roottorista irtoa pölyä kuivaan ilmaan. Roottori voidaan pestä, mikä pidentää elinikää. Tämä on erityisen tärkeää mikäli ilma sisältää suuria määriä epäpuhtauksia.

Fraunhofer Institutin tekemät testit osoittavat, että kuivaan ilmaan ei irtoa pölyä mikäli käytetään Seibu Gikenin roottoreita. DST:n jätevesipuhdistamoon sijoitettujen kuivaimien testit osoittavat ,että roottori on myös antibakteerinen.

Seibu Giken on ensimmäinen yritys joka valmisti silica gel roottoreita ja on edelleen maailman johtavia tässä teknologiassa. Roottori valmistetaan folioista, joista joka toinen on sileä ja joka toinen poimutettu. Roottorissa oleva materiaali on silikaattia kemiallisesti sitoutuneena epäorgaaniseen fiiberikudokseen. Lukuisat roottorin akselin suuntaiset kanavat kulkevat roottorin lävitse. Suuri sisäinen pinta-alan ja D-MAX silikaatin erityinen mikrorakenne takaavat maksimaalisen kosteuden siirtymisen ilman ja roottorimateriaalin välillä ja antavat roottorille hyvin korkean kapasiteetin adsorboida vesihöyryä.

D-MAX

D-MAX on uuden sukupolven Seibu Giken Co silica gel roottori. D-MAX on edelleen kehitelty SSCR-U roottorista, joka on tunnettu maailmalla hyvin luotettavana kuivausroottorina. D-Max roottori voidaan myös pestä eikä siitä irtoa pölyä kuivaan ilmaan. D-MAX on myös antibakteerinen ts. roottorin pinnalla ei voi kasvaa sieniä eikä bakteereita.

D-MAX, 100% SILIKOONIVAPAA

Ainutlaatuinen D-MAX CI roottori on 100% silikonivapaa sorptioroottori. CI-roottori on kehitelty lähinnä autoteollisuuteen, lääketeollisuuteen ja muihin ympäristöihin joiden  vaatimuksena on täysin silikonivapaa sisäilma. Perusteellisen tutkimuksen ansiosta, on Seibu Giken onnistunut kehittämään ensimmäisen 100% silikonivapaan markkinoilla olevan roottorin. D-MAX roottoria saa ainoastaan Seibu Giken DST jälleenmyyjiltä.

D-MAX H

D-MAX H on ainutlaatuinen kuivausroottori joka on sekä antibakteerinen että hygieeninen.

H-roottori on kehitetty erityisesti kontrolloimaan sisäilmaa elintarvike-, makeis- ja lääketeollisuudessa. D-MAX H sekä eliminoi bakteereita että estää uusien bakteerien syntymistä.

D-MAX H voidaan asentaa uuteen tai olemassa olevaan Seibu Giken DST roottoriyksikköön. Roottori testattiin japanilaisessa Food Research Laboratoriossa vuonna 2001 ja se saavutti erittäin hyvät tulokset.

SZCR ZEOLIITTIROOTTORI

Zeoliittiroottori on kehitetty hyvin alhaisten kastepisteiden kuivaukseen, esim. litiumpattereiden valmistuksessa. SZCR on hyvin korkean kuivaustehon  omaava roottori.
Roottori on kuivaimen tärkein komponentti. Roottori määrittelee kuivaustehon ja kuivaimen eliniän. Roottorin tärkeimmät tekijät ovat:

1.Kuivaava materiaali 

Kun sorptioroottori kehiteltiin 50-luvulla, käytettiin litiumkloridi-suolaa kuivaavana materiaalina.

Litiumkloridi adsorboi kosteutta kemiallisen reaktion avulla. Suolalla kyllästetyn roottorin haittapuolena oli ettei se sietänyt korkeita kosteuspitoisuuksia ilmassa. Korkeasta kosteuskylläisyydestä johtuen että suola katoaa asteittain roottorista ja täten roottorin teho heikkenee ja aiheuttaa kuivaimen ruostumista.

Tänä päivänä käytetään suuressa laajuudessa silica geliä roottreissa. Silica gel adsorboi kosteuden siten,  että vesimolekyylit tarttuvat roottorin silica geliin. Etuna on, että roottori kestää hyvin korkeita kosteuspitoisuuksia. Mikäli silca gel on kemiallisesti sitoutuneena roottoriin on sen elinikä pitkä. 10 vuoden käytön jälkeen on Seibu Gikenin roottorissa edelleen 90%  alkuperäisestä kuivaustehosta jäljellä.

Irtoaako roottorista pölyä ja partikkeleita?

Sekä litium kloridi että silica gel -roottorit jotka sisältävät irtonaista kuivaavaa materiaalia luovuttavat pölyä ja partikkeleita kuivaan ilmaan. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa kuivattavalla materiaalille ja roottorin teho heikkenee. Ainoastaan roottorit joissa silica gel on kemiallisesti sitoutuneena roottoriin voivat taata ettei roottorista irtoa partikkeleita.

Roottorin puhdistus 

Mikäli ilma likaa roottorin on tärkeää, että se voidaan puhdistaa. D-MAX-roottorin voi puhdistaa itse vedessä olevalla tiskiaineella. Tämä säästää aikaa ja rahaa ja takaa roottorille pitkän eliniän.

Bakteerikasvusto  

Vesilaitoksissa tehdyt silica gel roottoritestit osoittavat, ettei roottorissa synny bakteerikasvustoa.

Tämä johtuu suurelta osin korkeasta lämpötilasta (yli 120C) regenerointi-ilmassa ja alhaisesta suhteellisesta kosteudesta kuivassa ilmassa.

Roottoriesite FI

Sorptioperiaatteet

Aquasorb

Frigosorb

Recusorb-R

Consorb

Recusorb-DR

Econosorb

Energiansäästö

Säätö-hygrostaatit ja säätimet

EH-4 on kaksiportainen hygrostaatti. Se on varustettu kahdella potentiaalivapaalla kärjellä ja nopealla, herkällä anturilla.
EH3 T2 on hygrostaatti jossa on kaksi toisistaan riippumatonta säädintä vakiona. Voidaan käyttää kahden kuivaimen säätämiseen samanaikaisesti.

PDF esite energiansäästö

TEHO
Pätee olosuhteissa +20C/ RH60%

ENEMMÄN YKSITYISKOHTIA
EH-3-T2 esite
EH-4 esite

Säästä energiaa DST-säätöjärjestelmän avulla

Talous ja ympäristö 

DST tarjoaa energiatehokkaita ratkaisuja asiakkaan ympäristöpäämäärään ja sertifiointiin liittyen.

Tämän me takaamme toimittamalla kokoajan kuivaimia ja järjestelmiä varustettuna energiatehokkailla ratkaisuilla. Ohjelmoitavien DST PLC-järjestelmien avulla yksinkertaistetaan  ja parannetaan kuivaimen säätöä, mikä johtaa ympäristövaikutuksen ja käyttökulujen pienentymiseen.

PLC-ohjelmat ovat kohdekohtaisesti räätälöityjä parhaimman energiatehokkuuden ja käyttövarmuuden takaamiseksi. PLC-järjestelmää voidaan käyttää erillisenä, yhdessä elektronisen hygrostaatin (EH3 T2 tai EH-4) kanssa tai kytkeä keskitettyyn valvontajärjestelmään.

PLC:n ensisijaiset toiminnat ovat:

-tarjota käyttäjäystävällinen rajapinta
-synkronisoida pääkomponenttien käyttö
-valvoa varolaitteita ja hälytyksiä
-säätää kuivaimen tehoa toivotun kosteuden, lämpötilan ja ilmavirran ylläpitämiseksi

Yksi toimittaja 

DST tarjoaa joukon ratkaisuja jotka säätävät sekä kosteutta että lämpötilaa. Tämä tarkoittaa ettei sinun tarvitse yhdistää eri asennuksia- kaikki toimitetaan optimoidusti, yhdeltä toimittajalta.

PLC tyyppi C2 teollisiin kuivaimiin (CZ, RF,RZ) 

DST:n PLC tyyppi C2 on vakio kaikissa teollisuus kuivaimissa. Käyttäjäystävällisen näppäimistön avulla pääsee helposti käsiksi valikkoihin ja voi lukea helposti tärkeimmät tiedot kaksiriviseltä taustavalaistulta LCD-näytöltä. Mikäli PLC C2:ta käytetään yhdessä DST: hygrostaatin EH3T2 , EH-4 tai ulkopuolisen säätöyksikön kanssa kanssa, voidaan kuivaimen tehoa hienosäätää jotta voidaan pitää täsmällisesti haluttu arvo. ??? 

PLC C4 sekä kosteuden että lämpötilan säätö, online tai paikan päällä 

PLC C4 tarjoaa sinulle helpon tavan säätää kuivainta monella tavalla. Voit lisätä toimintoja kuten ohjata ulkopuolista kostutinta. Voit ohjata kuivainta, tai prosessia liittämällä PLC Internettiin.

Voit olla yhteydessä PLC:hen helposti ja lukea kaikki prosessin parametrit. Koska sinä voit ohjata, nähdä toiminnot, käynnistää ja pysäyttää kuivaimen internetin avulla, on kuivaimen käyttöönotto ja huolto helpompaa.  Sinä voit etäohjata prosessia ja kuivainta.  C4:een on helppo lisätä toimintoja. Kaikki toiminnot testataan tehtaalla ennen toimitusta.

*kehittyneeseen RZ-,CZ- tai Flexisorbkuivaimen säätöön

*Graafinen kosketusnäyttö , 5,7”

*Kommunikointi Modbus TCP/IP , tai remote access Ethernet avulla

*kustannustehokas online prosessin säätö

Kosteussäätö elektronisen hygrostaatin ja säätimen EH3 T2 ja hygrostaatin EH-4 avulla 

EH3 T2, elektroninen hygrostaatti ja säädin

*Suhteellinen kosteus (RH) %
*Absoluuttinen kosteus g/kg
*Kastepiste Cdp
*Lämpötila C/K/F
*Kosteuden tai lämpötilan PI säätö
*Kaksiportainen hygrostaatti
*Kaksi toisistaan riippumatonta sulkeutuvaa kärkeä

EH-4, elektroninen hygrostaatti 

*Kaksiportainen hygrostaatti
*Nopea, herkkä anturi
*kaksi toisistaan riippumatonta sulkeutuvaa kärkeä
*% RH näyttö kahdella diodilla, näyttää mm.  liian korkean % RH

Energian säästö EH4, EH3 T2 ja PLC C2 avulla 

Energiansäästö 1

Regenerointilämmittimen tehoa säädetään kahdessa portaassa esim. hygrostaatin EH4 avulla.

Energiansäästö 2

Säätöjärjestelmä säätää kuivaustehoa ohjaamalla regenerointipatterin tehoa nollasta täyteen tehoon binäärisesti tai portaattomasti. Vaihtoehtoisesti voidaan lämmittimen tehoa ohjata ulkopuolisesta säätöjärjestelmästä tulevalla 0-10V viestin avulla .Muissa tapauksissa asennetaan kosteusanturi kuivaimen ulkopuolelle ja kytketään kuivaimen sähkökeskukseen.

Energiansäästö 3

Järjestelmä säätää kuivaustehoa n.20%.sta 100%.iin kosteaa regenerointi-ilmavirtaa ja täten myös höyrynkulutusta säätämällä.

Regenerointilämpötila pidetään korkealla tasolla, jolloin saadaan tehokkaampi kuivaus.

Vaihtoehtoisesti voidaan kuivainta ohjata ulkopuolisen säätimen antamalla 0-10V viestin avulla.

Kosteus- ja lämpötilan säätö PLC C4 avulla 

DST:ltä löytyy myös kosteus- ja lämpötilasäätö. Integroimalla säätö kuivausprosessin lähtevään lämpötilaan voidaan kokonaisenergian kulutusta vähentää kosteuden ja lämpötilan yhteisvaikutuksen johdosta. Jäähdytyspatteri asennetaan kuivaimen prosessiosaan. DST voi tarjota sekä DX- että kylmävesipatteri jäähdytystä.

Modbus 

Modbus kommunikaation TCP/IP tai RTU avulla voidaan katsoa käyntitietoja, käynnistää ja pysäyttää kojetta sekä antaa asetusarvoja.

Etäliitäntä 

Mahdollista peilata PLC C4 paikallisesti yhdelle tai useammalle tietokoneelle verkkokytkennän avulla.