LTS poistoilmalämpöpumppu

 

Ilmamääräalue: 0,3-1,4 m3/s.
LTS 565 on poistoilmakoje jonka sisään on rakennettu DX-lämpöpumppu. Se soveltuu erittäin hyvin muuttamaan kiinteistöt joissa on koneellinen tai painovoimainen poistoilmajärjestelmä talteenottavaksi järjestelmäksi. Energiansäästöstä tulee huomattava ja takaisinmaksuaika on lyhyt. Kojeen asennus on hyvin helppoa ns. "plug&play" periaatteella tapahtuva. Asennustyöstä on pieni vaiva kiinteistölle ja sen asukkaille.

Me räätälöimme kompressorin valinnan, kierroslukusääteinen tai vaihtoehtoisesti kiinteillä portailla, riippuen sovellutuksesta ja käyttöedellytyksistä. Tuloksena on korkea COP-luku. Kun tämä yhdistetään erittäin alhaiseen SFP-lukuun, saadaan vaikeasti lyötävä energiatuotto. Mahdollista pitää "puhaltimet käynnissä" tulipalon yhteydessä. Tällöin avautuvat kojeessa olevat ohituspellit.

Tuoteinformaatio
• Kotelo alusinkki/-muovipäällysteistä teräspeltiä, peltien
välissä palonkestävä mineraalivilla eriste, tiheys 100 kg/m3.
• Korrosiiviluokka C4 ja tiiveysluokka L2.
• DX-poistoilmalämpöpumppu ilma/vesi jossa kierroslukusääteinen
kompressori tai vaihtoehtoisesti kiinteäportainen.
• Elektroninen paisuntaventtiili
• Paineohjattu kammiopuhallin EC-moottorilla, kestää lämpötilaa
70o C yhden tunnin ajan.
• Täysikokoiset suodattimet (592x592), suodatinluokat M5-M7.
• Sisäänrakennetut ohituspellit suodattimille ja höyrystinpatterille
avautuvat tulipalon yhteydessä.
• Mahtuu sisään 800mm:n aukosta.
• Paino 550kg.
• Ulkosoviteinen versio valinnaisena.
• Sisäänrakennettu säätöjärjestelmä Regin Corrigo varustettuna
käsipäätteellä. Säätöjärjestelmään voidaan olla yhteydessä
tietokoneen avulla BACnet/IP, Modbus, EXOline ja TCP/IP
kautta. Sisäänrakennettu webbserver vakiona.

Lue lisää pdf esitteestä!

 
 


 

LTSLämmöntalteenottokojeet on varustettu joko pyörivällä- tai levylämmönvaihtimella. Kojeiden käyttökohteita ovat pientalot, koulut, päiväkodit, konttorit, kaupat jne.
Lue lisää...